PROSJEKT HUB

PROSJEKT HUB

Unngå at oppgaver blir nedprioritert og glemt. Med et fleksibelt system for prosjekthåndtering med full kontroll over hva som er gjort til enhver tid.

Sikre etterlevelse

Med en kvalitetssjekkliste blir det enkelt å følge prosessene. Vær trygg på at prosjekter av en gitt type følger selskapet sine forretningsprosesser, slik at gjentakende prosesser blir gjort på samme måte hver gang, helt i tråd med deres kvalitetssikrede prosedyrer.

Samle informasjonen på én plass

Mangel på tid og ressurser i prosjektplanleggingen kan føre til forsinkelser, kostnadsoverskridelser og lavere fortjeneste. Ved å samle informasjonen i en felles plattform vil dere få en bedre oversikt over prosessen, fremdriften, risiko, oppgaver, dokumenter og interne og eksterne ressurser i ethvert prosjekt.

Kombinert med M365

Med Business Online kan dere fortsatt bruke Microsoft 365, men få en bedre oversikt, struktur og samhandling av alt innholdet.

Etter å ha brukt mye tid i trege systemer hadde vi behov for en systemoppgradering. Våre daglige aktiviteter og gjøremål tok for lang tid, og vi behøvde bistand til effektivisering. iQubeS hadde den rette løsningen for oss. Vi har nå automatisert prosesser og spart oss for mye tid. Livet er blitt betydelig lettere når alt er samlet på et sted og hvor hele systemet "snakker sammen".

Christofér Næsheim

Driftssjef Norge

PSS Securitas

Informasjonsflyten og etterlevelsen har blitt betydelig bedre. For meg som KHMS-ansvarlig, så er etterlevelse det jeg verdsetter mest. Det hjelper ikke å ha gode prosedyrer på papiret hvis vi ikke klarer å omsette det til praksis. Vi bruker nå mer tid på forbedring, fordi vi faktisk gjør forbedringer og dokumenterer det. Business Online har et enkelt brukergrensesnitt og det tror jeg er en av hovedårsakene til at vi synes det fungerer bra for oss.

Rune Holmen

KHMS-leder

NovuMare

Alle HUBene

KHMS HUB

Rapportering og dokumentstyring: Gjort helt enkelt!

Les mer

INTRANETT

Hold deg oppdatert til enhver tid.

Les mer

HRM HUB

Spar tid med selvbetjening

Les mer

CRM HUB

Samlingspunktet informasjon om kunder og samarbeidspartnere.

Les mer