KHMS HUB

KHMS HUB

Her har vi funksjonaliteter som samsvarer med ISO9001 standard, slik at dere kan drive sunn forretning og si farvel til skippertak før revisjon.

Samle dokumentene på én plass

Dokumenter lagres ofte på ulike plasser og i ulike systemer, dette kan føre til mye leting. Hva er siste oppdaterte versjon av dokumentet? Hvem endret dokumentet sist og hva endret de på? Få en samlet oversikt over alle dokumenter, revisjoner og ansvarspersoner, slik at du enkelt kan finne nyeste utgave av det dokumentet du leter etter.

Se hele bildet

Ikke la avvikene deres støve ned i et Excel dokument. Gjør det enkelt å rapportere avvik med et brukervennlig rapporteringsverktøy! Få et mer realistisk bilde av de avvikene som faktisk oppstår og fang opp trender med visuelle dashbord, slik at dere kan luke ut unødvendige kostnadsdrivere.

Etter å ha brukt mye tid i trege systemer hadde vi behov for en systemoppgradering. Våre daglige aktiviteter og gjøremål tok for lang tid, og vi behøvde bistand til effektivisering. iQubeS hadde den rette løsningen for oss. Vi har nå automatisert prosesser og spart oss for mye tid. Livet er blitt betydelig lettere når alt er samlet på et sted og hvor hele systemet "snakker sammen".

Christofér Næsheim

Driftssjef Norge

PSS Securitas

Informasjonsflyten og etterlevelsen har blitt betydelig bedre. For meg som KHMS-ansvarlig, så er etterlevelse det jeg verdsetter mest. Det hjelper ikke å ha gode prosedyrer på papiret hvis vi ikke klarer å omsette det til praksis. Vi bruker nå mer tid på forbedring, fordi vi faktisk gjør forbedringer og dokumenterer det. Business Online har et enkelt brukergrensesnitt og det tror jeg er en av hovedårsakene til at vi synes det fungerer bra for oss.

Rune Holmen

KHMS-leder

NovuMare

Alle HUBene

INTRANETT

Hold deg oppdatert til enhver tid.

Les mer

PROSJEKT HUB

Prosjekthåndtering: Få kontroll på prosessene.

Les mer

CRM HUB

Samlingspunktet informasjon om kunder og samarbeidspartnere.

Les mer

HRM HUB

Spar tid med selvbetjening

Les mer