INTRANETT

INTRANETT

Hent inn viktige nyheter fra de ulike hubene, integrer deres egen nyhetskanal eller lag nedtelling til viktige hendelser. Med intranettet til Business Online blir det enkelt for alle å holde seg oppdatert på det som skjer i organisasjonen.

Få et digital samlingspunkt

Vi jobber ikke lengre bare på kontoret og denne fleksibiliteten kan gjøre det utfordrende å nå ut med en felles beskjed til alle. Intranettet blir deres felles plattform for nyheter og viktige oppdateringer. Da kan du enkelt nå ut med beskjeden til alle, uansett hvor de befinner seg.

Min Side

Det blir fort mange prosjekter, oppgaver og aktiviteter som skal følges opp. Du får derfor også din helt egne oversikt over alt du er involvert vi, slik at ingenting faller mellom to stoler. Fargekodesystemet inne på Min Side hjelper deg å prioritere de oppgavene som haster mest.

Informasjonsflyten og etterlevelsen har blitt betydelig bedre. For meg som KHMS-ansvarlig, så er etterlevelse det jeg verdsetter mest. Det hjelper ikke å ha gode prosedyrer på papiret hvis vi ikke klarer å omsette det til praksis. Vi bruker nå mer tid på forbedring, fordi vi faktisk gjør forbedringer og dokumenterer det. Business Online har et enkelt brukergrensesnitt og det tror jeg er en av hovedårsakene til at vi synes det fungerer bra for oss.

Rune Holmen

KHMS-leder

NovuMare

Etter å ha brukt mye tid i trege systemer hadde vi behov for en systemoppgradering. Våre daglige aktiviteter og gjøremål tok for lang tid, og vi behøvde bistand til effektivisering. iQubeS hadde den rette løsningen for oss. Vi har nå automatisert prosesser og spart oss for mye tid. Livet er blitt betydelig lettere når alt er samlet på et sted og hvor hele systemet "snakker sammen".

Christofér Næsheim

Driftssjef Norge

PSS Securitas

Alle HUBene

HRM HUB

Spar tid med selvbetjening

Les mer

CRM HUB

Samlingspunktet informasjon om kunder og samarbeidspartnere.

Les mer

PROSJEKT HUB

Prosjekthåndtering: Få kontroll på prosessene.

Les mer

KHMS HUB

Rapportering og dokumentstyring: Gjort helt enkelt!

Les mer