Business Online er et samarbeidsverktøy bygget på Microsoft365 for bedrifter som ønsker å effektivisere arbeidshverdagen. Integrert med M365 egne apper tilbyr Business Online et Intranett, CRM hub, KHMS hub, HRM hub og Prosjekt hub. På denne måten kan din bedrift ivareta operasjonelle aktiviteter på en trygg, kontrollert og effektiv måte. Business Online legger til rette for at bedriften kan operere i henhold til ISO9001 og etter bedriftens egne bestemmelser. Gjennom visuelle Dashboards og sanntidsdata, vil din bedrift ha muligheten til å få et helhetlig overblikk og et godt beslutningsgrunnlag.

 • Skaper større potensiale i bedriften
 • Bedre samarbeid & økt engasjement
 • Sømløs internkommunikasjon
 • Effektiviserer driften

INTERNT NETTVERK

Intranett

Intranettet er samlingspunktet i Business Online. Her kan en hente inn viktige nyheter fra CRM-, HRM-, KHMS- og Prosjekt hub. Mulighetene er mange: Integrer din nyhetskanal, værmeldinger, lag nedtelling til viktige eventer eller andre saker som kan være relevant for din organisasjon.

 • Rom for å publisere viktig informasjon
 • Mulighet for internt forum
 • Last opp essensielle dokumenter

CRM HUB

Relasjonsoversikt

CRM hub er stedet hvor din bedrift har den totale oversikten over interne og eksterne relasjoner.  Målet med CRM hub er at din bedrift kan vedlikeholde relevant data om alle tilknyttede relasjoner, følge opp på potensielle leads, få påminnelser og enkelt hente informasjon om kontraktsforhold. Videre vil CRM hub bestå av en landingsside med dashboard som gir deg relevant informasjon ved et enkelt tastetrykk. CRM huben legger til rette for samarbeid, hvor brukerne kan diskutere, arrangere møter, ta notater, planlegge oppgaver og sjekke statuser.  

 • Arbeidsrom for firma og kontakt
 • Kontraktshåndtering
 • Lead og prospekthåndtering

KHMS HUB

Rapportering- og dokumentstyring

KHMS hub har funksjonaliteter som samsvarer med ISO9001 kravene. Denne huben definerer bedriftens identitet, ivaretar styrende og kontrollert dokumentasjon, gir oversikt over arbeidsprosesser, KHMS rapportering og visuell oversikt gjennom dashboards.

 • Kontrollsenter for selskapets operativsystem
 • Dokumentstyring
 • Rapportering og behandlingsverktøy
 • Tilretteleggelse for å jobbe ihht. ISO & GDPR

HRM HUB

Personalstyring

Sikre effektiv personalstyring via egen min side og en avgrenset HR løsning. På denne måten kan den ansatte selv vedlikeholde egen kontaktinformasjon og HR ansvarlige kan dele dokumenter og annen relevant informasjon i et delt arbeidsområde. Systemet legger til rette for at GDPR krav kan ivaretas.

 • Selvbetjening
 • Oppgavehåndtering
 • Påminnelser for medarbeidersamtaler

PROSJEKT HUB

Prosjekthåndtering

Prosjekter knyttes sammen av alle de overnevnte hubbene. Via prosjektrommet vil du ha oversikt over eksterne og interne ressurser, en oversiktelig prosjekt plan, samt følge en pre-definert prosess som sikrer kvalitet og struktur fra start til slutt. Med Business Online har du nå alle de samme funksjonene på Teams, slik at du kan jobbe sømløst der all kommunikasjon foregår.

 • Prosjektplanleggingsverktøy
 • Kvalitetskontoll planer
 • Oppgavehåndteringsverktøy
 • Prosjektlogg