iQS Risikostyring

iQS Risikostyring – også kalt Risk Management System - er en modul for risikohåndtering. Dette inkluderer risikoanalyse av aktiviteter, objekter eller områder med hensyn til helse, miljø, sikkerhet, materielle verdier og omdømme.

iQubeS kan bistå både store og små virksomheter med å gjennomføre risikoanalyser, iverksette risikoreduserende tiltak og lage planer for risikostyring.

For å kunne styre sikkerheten er det nødvendig å vite hvilken risiko som kan aksepteres og å få oversikt over hvilken betydning uønskede hendelser kan ha. I tillegg må vi kjenne kostnadene for og effektene av risikoreduserende tiltak. Risikoanalyser utgjør derfor et vesentlig grunnlag for god risikostyring.

En risikostyringsprosess inkluderer gjerne følgende aktiviteter:

  • Definisjon av hva som er akseptabel risiko (akseptkriterier)
  • Risikoanalyse, dvs. kartlegging av risikobilde
  • Evaluering av risikonivå, dvs. sammenligning av risikobilde med akseptkriterier
  • Identifikasjon av mulige risikoreduserende tiltak og deres effekt
  • Valg av tiltak
  • Implementering av tiltak
  • Oppfølging av at tiltak gjennomføres som planlagt
  • Overvåking av at situasjon er som forventet
  • Oppdatering når forholdene endres eller ny kunnskap påvirker tidligere konklusjoner eller antagelser

Tiltak for å redusere risiko kan både være tekniske endringer og endringer i prosedyrer og regler.

iQS Risikostyring
iQS Risikostyring
DESIGN + CMS NETPOWER.NO