Tilleggsmoduler

En tilleggsmodul er programvare du kan legge til i et iQS system for å utvide funksjonaliteten innenfor spesialbehov. iQubeS har standardisert disse på en operasjonell og kostnadseffetiv måte med enkel implementering til hovedsystemet.

Vi har utviklet et spekter av standandiserte tilleggsmoduler for å møte bedriftens behov. Utover standard- og tilleggsmoduler kan vårt forretningssystem enkelt utvides hvor vi tilpasser behovet ditt inn mot hovedmodulene som allerede er i bruk i iQS.

Modulene konfigureres til organisasjonens struktur av våre forretningskonsulenter. Med våre tilleggsmoduler implementert kan en utføre eller vedlikeholde ellers kompliserte oppgaver på en enkel måte.
DESIGN + CMS NETPOWER.NO