Lager & Logistikk

Lager & Logistikk-modulen tilbyr operasjonell oversikt og historie over utstyr, og / eller eiendeler samt varelagerdetaljer. Bedriften vil kunne spore og vise detaljer over utstyr over hele verden fra vårt skybaserte forretningssystem.

Modulen holder kontroll på varelager og eiendeler (leieutstyr). Utstyr kan velges og knyttes direkte til jobbene fra iQS. Utstyret vil kunne håndteres på tvers av flere interne avdelinger, lokasjoner / enheter.

Med iQS vil en kontinuerlig ha gode og konsistente rutiner, eksempelvis mobilisering av utstyr og deler, varemottak og registrering, plukking og pakking, lasting og lossing samt utstyr på jobb og under vedlikehold.
Lager & Logistikk
UTVIDET INFORMASJON LAGER & LOGISTIKK
Detaljert oversikt

 • Oversikt over innkjøpsordre med beskrivelser, status og relevant informasjon
 • Ordrekontakter
 • Dokumenter
 • Mottakskontroll
 • Logg
 • Utstyr
  • Arbeidsflate
  • Kontroll av serienummer
  • Mor-barn dokumentasjon og livsløp
  • Logg
  • Transaksjonshistorie

Tool Tracker

Bedriften vil i iQS digitalt kunne gruppere og merke sine verktøy og eiendeler med serienummer, som en ellers ville gjort fysisk. Ved å gjøre dette, kan man raskt identifisere og telle sine eiendeler. Det er mulig å flagge verktøy / eiendeler som er aktive, utleid, solgt, eller inaktive, alt på riktig måte. Historikken på eiendeler og verktøy er funksjonalitet som automatisk følger med Olje & Gass-versjonen av iQS, med kontaktpersoner.

Man kan overføre eiendeler og verktøy, legge til utnyttelsesgraden i aktivitetslogg, eller oppdatere status på verktøyet og være sikker på at alle underkomponentene arver oppdateringene riktig i iQS. Ved inspeksjon og vedlikehold får man testresultatene digitalt ut på skjermen med en inspeksjonslogg fra iQS.

Tool Tracker-modulen lar deg ta et øyeblikksbilde av eiendelens eller verktøyets status når du ønsker det. Siden iQS forstår den hierarkiske strukturen i Tool Tracker, vil det føre til at delkomponenter arver oppdateringer av den overordnede eiendelen / verktøyet. Så i tilfelle av en hendelse, vil du vite hvem, hva, når, og hvor, slik at du raskt kan finne ut hvorfor og hvordan.

Du vil vite:

 •      Hvem - hvilke verktøy, eiendeler, og teknikere var involvert
 •      Hva skjedde (som nevnt av tekniker)
 •      Når hendelsen ble tatt opp eller har skjedd
 •      Hvor - hvilket sted (brønn, jobbtype, lokasjon og så videre) hendelsen fant sted på

Fra loggen vil en ha tilgang fra teknikerens notater. Så kan du vite hvorfor og hvordan hendelsen skjedde.

Ved å tildele utstyr og ansatte til en jobb ved hjelp av iQS Tool Tracker, vil det det minne deg om hvor det er på et gitt tidspunkt. Utover dette, muligjør også iQS å kunne vite hva som skjer på lokasjonen av arbeid og med utstyr som ikke er på lager.

UTVIDET INFORMASJON iQS
Generelt
Kategori Online tjenester
Underkategori Online tjenester - kontorapplikasjoner
Språk Engelsk OS
Underkategori språk Engelsk OS - valgfritt språk innhold
Anbefalt enhet Windows Tablet, Windows Phone, Laptop, PC, Workstation
Anbefalt nettleser (browser) Internet Explorer - IE 9, IE 10 & IE 11 
Programvare
Lisenstype Abonnement lisens
Lisensvalideringsperiode Etter avtale
Antall lisenser Etter avtale
Lisensdetaljer Etter avtale - Administratorer og superbrukere
Plattform Windows
Systemkrav
Perifere / grensesnittenheter Internettforbindelse, mobil nettforbindelse
DESIGN + CMS NETPOWER.NO