Prosjektstyring

Målet vårt er at våre kunder skal få bedre tid ved å bruke iQS. Full kontroll og oversikt over alle prosjekter. Med alt i ett system får man effektive arbeidsprosesser og vi tar suksessoppskriften på prosjektsamarbeid med å trekke inn arbeidsprosessene inn i predefinerte prosjekter.

iQS tilbyr en effektiv prosjektstyrings-modul med sosiale funksjoner som bidrar til økt engasjement og produktivitet. iQS systemet er basert på at de fleste jobber blir definert som prosjekter.

Prosjektstyrings-modulen gir våre kunder mulighet til å initiere, planlegge, strukturere og følge opp alle typer prosjekter. Alt er i et felles, fleksibelt og brukervennlig gjennomførings- og prosjektstyringsverktøy. Kommuniser og samarbeid effektivt når som helst, hvor som helst med iQS som skytjeneste.

Alle prosjekter får et eget digitalt prosjektrom (arbeidsflate). Prosjektrommet er et sted hvor alle som deltar i prosjektet, er involvert og til stede. Modulen skaper større engasjement gjennom interaktiv og transparent kommunikasjon. Man planlegger og strukturerer prosjektarbeidet. Når prosjektet opprettes, hentes automatisk relevant prosess fra KHMS. Oppgaver i prosjektene tildeles personer og oppgavene vedlikeholdes fra personens "min side" eller i prosjektet.

Planlegg og gjennomfør prosjekter med ett verktøy - iQS og styrk prosjektteamet med enklere sammarbeidsverktøy i delt arbeidsflate (Shared Workspace).

En øker effektiviteten i å overholde frister, kvalitetskrav og budsjetter når man gjennomfører prosjekter utifra beste gjeldende praksis fra definerte prosesser som hentes automatisk fra KHMS-modulen. Det er også funksjonalitet for å gjøre oppgavetildelinger med Gantt-diagram i prosjekter.

Lagre, del, finn og gjennomgå alle filer enkelt og sikkert – på ett og samme sted. Administrer dokumentene dine i arbeidsflaten, få umiddelbar tilgang til de siste filversjonene og rask oversikt over endringer.

Prosjektstyring
Prosjektstyring
Prosjektstyring
Prosjektstyring
UTVIDET INFORMASJON PROSJEKTSTYRING
Oversikt over prosjekter
Det er listevisning med status på alle prosjekter og relevant informasjon.

Prosjektrommet / arbeidsflaten
Alle prosjekter får eget prosjektrom/arbeidsflate. Denne inneholder all relevant informasjon om prosjektet, med detaljer enten i infokortet eller i lister som ligger i hurtigmenyen.
 • Prosessfaser med framdriftsvisning
 • Personell (interne ressurser)
 • Kontakter (eksterne fra CRM)
 • Dokumentbibliotek
 • Prosjektlogg
 • Hurtig startmeny (til relevant funksjonalitet)
Unike kvalitetsprosesser (kontrollplaner)
Det ligger en fremdriftsvisning på fremsiden av prosjektsiden. Selve prosessen er definert og vist i detalj bak prosjektsiden.
 • Stort sett alle prosjekter vil bruke en definert prosess som ledetråd gjennom utførelsen. Prosessen blir definert i KHMS-modulen og blir deretter tatt opp i et prosjekt når det blir startet.
 • I prosjektet vil en merke hvert prosesspunkt med; status (påbegynt, ferdig), kommentar, ikke relevant og avvik.
  • Om en merker steget med avvik vil det registreres et avvik i avviksregisteret i KHMS-modulen.
Deling av prosjekt eksternt – Shared workspace
Det er mulig å dele informasjon eksternt med kontakter definert i prosjektet.
 • Personen velges fra kontakter i CRM og legges i prosjektet.
 • Deretter velger en hvilken folder og eventuelt loggdetaljer personen skal kunne se.
 • iQS-systemet sender da informasjon til kunden som logger seg på, skifter passord, og lagrer linken til sin desktop.
 • Personen vil da kunne se framdrift, se og oppdatere dokumenter og skrive i loggen.
UTVIDET INFORMASJON iQS
Generelt
Kategori Online tjenester
Underkategori Online tjenester - kontorapplikasjoner
Språk Engelsk OS
Underkategori språk Engelsk OS - valgfritt språk innhold
Anbefalt enhet Windows Tablet, Windows Phone, Laptop, PC, Workstation
Anbefalt nettleser (browser) Internet Explorer - IE 9, IE 10 & IE 11 
Programvare
Lisenstype Abonnement lisens
Lisensvalideringsperiode Etter avtale
Antall lisenser Etter avtale
Lisensdetaljer Etter avtale - Administratorer og superbrukere
Plattform Windows
Systemkrav
Perifere / grensesnittenheter Internettforbindelse, mobil nettforbindelse
PRODUKTANMELDELSE PROSJEKTSTYRING
"Forretningsprosesser blir mer og mer komplekse. iQS gir oss mer fleksibilitet og mer standardisering på samme tid. Vi ser at koblingen mellom forretningsprosesser og prosjekter kan hjelpe oss til å kvalitetssikre og dokumentere alle våre tjenester og leveranser på en oversiktlig måte."

Øivind Linnsund, HSEQ Manager i WellPartner
DESIGN + CMS NETPOWER.NO