KHMS

KHMS-modulen er til for å forsikre at prosedyrer, styrende dokumentasjon, manualer og kunngjøringer er strukturert og kontrollert. Disse er tilgjengelige for alle ansatte overalt hvor de befinner seg i jobbhverdagen (alle digitale plattformer).

Denne modulen oppfyller ISO-kravene og har rapporteringsfunksjoner for rapporter om uønskede hendelser (RUH), observasjoner, forslag med mer. Alle registrerte hendelser og observasjoner vil bli oppført på det valgte selskapet i kunderelasjoner (CRM) og / eller prosjekt. Modulen har også en funksjon for å kartlegge og evaluere eksisterende prosesser og systemer. Modulen tilbyr funksjonalitet for å visualisere prosesskart for å navigere gjennom hele forretningssystemet. Alle moduler i iQS har full dokument- og versjonskontroll, og har funksjon for å sende dokumenter for godkjenning. Behovet for plasskrevende papirutgaver av dokumenter blir fjernet eller redusert, og distribusjon i organisasjonen forenkles vesentlig.
KHMS
KHMS
KHMS
KHMS
UTVIDET INFORMASJON KHMS
Enkel tilgang
- Til prosedyrer, manualer, sjekklister, skjema, prosessbeskrivelser, håndbøker, lovverk, 
  risikostyring, avviks- og hendelsesregistrering og lignende
- Data registreres ett sted, en gang
- Modulen er integrert med de tre andre basismodulene i iQS slik at informasjonen gjenfinnes
  fra hele forretningssystemet

Kvalitetssystemet iQS gir grunnlag for sertifisering
- ISO9001
- ISO14001
- Achilles

Kvalitetssystemet iQS gir grunnlag for samsvar med:
- Norsk standard
- Generelle norske lover, forskrifter og regler
- Kundekrav

All styrende dokumentasjon gruppert i kategorier
- Retningslinjer
- Ansvar og myndighet
- Manualer
- Prosedyrer (QA & HMS)
- Kontrollert eksterne dokumenter
- Prosedyrer (tekniske)

Kontinuerlig forbedring
- Rapportering og prossesering av hendelser
- Rapportering og prossesering av observasjoner
- Rapportering og prossesering av forbedringsforslag

Digitalisering av prosesser (LEAN)
- Forretningsprosesser
- Støtteprosesser
- Rutineprosesser

Relevante lister
- Vernerunde
- Inspeksjoner
- Overvåking av kalibrerte måleverktøy
- Verktøyliste
UTVIDET INFORMASJON iQS
Generelt
Kategori Online tjenester
Underkategori Online tjenester - kontorapplikasjoner
Språk Engelsk OS
Underkategori språk Engelsk OS - valgfritt språk innhold
Anbefalt enhet Windows Tablet, Windows Phone, Laptop, PC, Workstation
Anbefalt nettleser (browser) Internet Explorer - IE 9, IE 10 & IE 11 
Programvare
Lisenstype Abonnement lisens
Lisensvalideringsperiode Etter avtale
Antall lisenser Etter avtale
Lisensdetaljer Etter avtale - Administratorer og superbrukere
Plattform Windows
Systemkrav
Perifere / grensesnittenheter Internettforbindelse, mobil nettforbindelse
PRODUKTANMELDELSE KHMS
"Ikke bare har iQubeS svart til våre forventninger, men de har sammen med oss utviklet produktet videre, for å opprettholde stadig nye behov. Ved å bruke iQS er informasjon, dokumentasjon og rapportering blitt standardisert og enkelt å søke på nettet. På denne måten sikrer vi at vi alltid har tilgjengelig riktig informasjon og dokumentasjon for alle, både onshore og offshore personell til enhver tid (24/7)."

Knut Magne Gabrielsen, HSE & Q Manager i DeepWell

"Det er dokumentert 26% høyere effektivitet etter at iQS ble implementert i vår organisasjon, ved hjelp av automatiserte og optimaliserte prosesser. Vi setter pris på den unike kompetansen, servicen og kvaliteten iQubeS har delt med oss."

Odd Inge Olsen, Eier i Brødr. Olsen Mur & Bygg

"iQS er et veldig intuitivt, brukervennlig og mobilt system. Vi har nå endelig et system som gir oss full kontroll med kvalitetsstyringen i bedriften, hvor både registrering og behandling av alle avvik og observasjoner er sporbare. Nå har vi også fått fullstendig versjonskontroll på alle dokumenter, hvor det er kun siste versjon som til enhver tid er tilgjengelig for brukerne. Dokumenter er lette å finne og deling av relevant informasjon er nå blitt en fornøyelse."

Johan Møller Warmedal, CEO i Transmark Subsea

"Vi har brukt iQS forretningssystem i flere år for å forvalte vårt KHMS-system. Vi er svært fornøyd med støtten fra iQS-systemet og ressursene i iQubeS. Etter som MarLog er ISO 9001-sertifisert (DNV GL), er dette av meget stor betydning for oss."

Magne Grønnestad, Skipper / CEO i MarLog
DESIGN + CMS NETPOWER.NO