Netpower

Netpower
Vi har laget en ny nettside sammen med NetPower i et større prosjekt, og de har også hjulpet oss med profilering på sosiale medier, rådgivning og designarbeid til digitale medier.

Netpower er en samarbeidspartner i større prosjekter hvor kunder ønsker integrasjon til vårt forretningssystem iQS fra hjemmesiden, og integrasjon med hjemmesiden fra iQS. Vi samarbeider også rundt apputvikling og app-design relatert til vårt forretningssystem iQS.

Vi anbefaler Netpower som leverandør av nettsider, nettbutikker, webhotell og domener.  Videre bistår de med digitalt design og annet relatert innhold til digital markedsføring.

Samarbeidet ble opprettet høsten 2013.
OM NETPOWER
Netpower har ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Stavanger Bergen og Vietnam. De har en svært solid økonomi, og flere anerkjente virksomheter som kunder.

Netpower har etablert seg som en av Norges fremste leverandører av løsninger og tjenester forankret i internetteknologi.DESIGN + CMS NETPOWER.NO