Sikkerhet

Bedriftens data er forsvarlig prosessert og lagret i en privat sky, og er tilgjengelige når du trenger dem.

Sikkerhet (Safety)

Sikkerhet (Safety) kan være definert som kontroll av kjente farer for å oppnå en akseptabel sikkerhet. Det er iQubeS sin oppfatning at kundens data er sikret mot at brukere uheldig eller uforvarende får tak på eller skader informasjon.

Sikkerheten til kundens data blir ivaretatt på følgende måte:
•    Differensiert og full back-up
•    Redundante systemer
•    Oppetidsmål: 99.98 %
•    System monitorering og alarmer (24/7/365)
•    Vedlikeholdsprogram
•    Tilgangskontroll


Sikkerhet (Security)

Sikkerhet (Security) er systemets evne til å motstå skadeverk eller tyveri. Det er iQubeS sin oppfatning at kundens data er sikret mot skadeverk eller tyveri.

Sikkerheten til kundens data blir ivaretatt på følgende måte:
•    Brannmurer hos hostingleverandør
•    Antivirus for å beskytte servere og arbeidsstasjoner mot virus, spyware and malware
•    Systemovervåking og alarmer (24/7/365)
DESIGN + CMS NETPOWER.NO